Bunicii Comunitatii – Primaria Comunei Pestisani

Bilanț activitate Bunicii Comunității Peștișani în anul 2021

22 decembrie 2021 Actiuni
Comunicat de presa

Anul 2021 a reprezentat un an al evoluției pentru proiectul Bunicii Comunității Peștișani.

Dacă în decembrie 2019 activitatea era desfășurată cu 56 de beneficiari, finalul anului 2021 se încheie cu 189 beneficiari înscriși pe proiect. Toți cei înscriși au participat la activități de informare, socializare, parteneriat, voluntariat sau de terapie ocupațională prin arte și activități de dezvoltare personală.

Prin activitățile organizate în cadrul Centrului de Zi “Clubul Seniorilor” din Brădiceni s-a urmărit integrarea persoanelor vârstnice cu risc de a fi excluse social, acestea beneficiind de petrecerea timpului liber într-un mediu plăcut și sigur, de evitare a izolării și singuratății, de îmbunătățire a sănătății fizice și mentale, de optimizare a tonusului, de îmbunătățirea și/sau menți-nerea unui nivel adecvat de independență, de potențarea motivației existențiale, socializarea, conștientizarea că nu sunt singuri.

În cadrul activităților de socializare sau de terapie ocupațională bunicii din Peștișani au avut posibilitatea să participle la diverse acțiuni prin care să își îmbunătățească și să își pună în valoare anumite abilități, scopul fiind înlăturarea stării de singuratate și de dezechilibru emotional.Pe parcursul anului 2021 au fost desfășurate activități de socializare cuprinzând ateliere de creație, culinare, de pictură sau culturale. În urma acestora și a implicării animatorilor socio educa-tivi, în cadrul Centrului de Zi au fost organizate mai multe evenimente de tip târg caritabil sau expoziție cu produsele realizare de beneficiari în cadrul activităților desfășurate aici.

În organizarea târgurilor caritabile au fost implicați și cei 20 de beneficiar voluntari. Astfel, au fost organizate Târgul caritabil de Mărțișor, Târgul caritabil cu decorațiuni de Paști, Târg caritabil Coșul cu Vise sau Târgul Caritabil cu decorațiuni de iarnă. Târgurile au fost cu scop caritabil și au fost organizate în parteneriat cu Asociația Fii Satului Frâncești. În urma fondurilor strânse prin donațiile oferite în schimbul produselor realizate de beneficiari au fost întreprinse mai multe acțiuni de sprijinire a unor persoane aflate într-o situație mai deosebită. Acestea au fost nominalizate de către beneficiarii voluntari și sunt persoane din cadrul Grupului Țintă.

Identificarea cazurilor speciale a determinat implicarea activă în comunitate a voluntarilor, fapt ce a dus la creșterea stimei de sine și reducerea sentimentului de inutilitate.Iată că, prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului Bunicii Comunității Peștișani, proiect finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Capital Uman, aproape o treime din persoanele trecute de 65 de ani de pa raza comunei, participă acum activ la acțiunile și activitățile desfășurate. La finalul fiecărei activități participanții primesc o masă caldă.Ideea acestui proiect a aparținut primarului comunei Peștișani, Cosmin Pigui care, în contextul îmbătrânirii tot mai accentuate a populației fapt care va conduce la schimbări semnificative în toate sectoarele vieții sociale și economice, a considerat că situația actuală a categoriei de populație de peste 65 de ani din comunitate necesită o abordare planificată și organizată la nivelul implementării programelor și intervențiilor adresate persoanelor vârstnice.

22.12.2021
Echipa Bunicii Comunității Peștișani

Sari la conținut